Metsamaterjali ost

Metsa võõrandamine on võimalik üldiselt kolmel viisil:

  • Metsamaa võõrandamine;
  • Kasvava metsa ehk raieõiguse võõrandamine;
  • Metsamaterjali võõrandamine.

Metsamaterjali müük on kolmandaks metsa võõrandamise võimaluseks. Sellisel juhul tegeleb raie korraldamisega metsaomanik ise.

Renlog OÜ ostab järgnevat metsamaterjali:

  1. Kuuse- ja männipalk;
  2. Kase-, haava- ja lepapalk;
  3. Kuuse-, männi-, kase-, ja haava paberipuu;
  4. Küttepuud (okas- ja lehtpuu).

NB! Materjalide mõõdud ning kvaliteeditingimused soovitame varasemalt kokku leppida.