Kasvava metsa raieõiguse ost

Metsa võõrandamine on võimalik üldiselt kolmel viisil:

  • Metsamaa võõrandamine;
  • Kasvava metsa ehk raieõiguse võõrandamine;
  • Metsamaterjali võõrandamine.

Kasvava metsa võõrandamine on teiseks enamlevinud metsa võõrandamise viisiks. Raieõiguse võõrandamisel ei ole tegemist tavalise kinnistu võõrandamisega, vaid müüakse ressursi kasutusõigust ehk antud juhul siis kasvavat metsamaterjali. Kasvava metsa võõrandamisel jääb maa omaniku omandisse. Kasvava metsa müük on sõltuv lubatud metsamajanduslikest töödest kinnistul.

Kasvava metsa võõrandamisel ei pea omanik muretsema raietööde korraldamise eest, vaid sellega tegeleb raieõiguse omandaja. Seega on raieõiguse võõrandamine üks mugavamaid metsamajandamise viise kui eesmärgiks ei ole maaressursist loobumine.