Metsakinnistute ost ja haldamine

Metsa võõrandamine on võimalik üldiselt kolmel viisil:

  • Metsamaa võõrandamine;
  • Kasvava metsa ehk raieõiguse võõrandamine;
  • Metsamaterjali võõrandamine.

Metsamaa (kinnistu) võõrandamise käigus on müügiobjektiks nii kasvav mets kui ka sellealune maa. Kinnistu müügi hetkel lähevad kõik maa omamisega seotud kohustused (nt maamaks) üle uuele omanikule.

Metsamaa võõrandamine omab kasvava metsa võõrandamise ees olulist eelist. Kui metsamaa on omanikule omandireformi käigus tagastatud, siis maa müügist saadud tulu ei maksustata. Samas kasvava metsa võõrandamisel tekib müüjal enamikel juhtudel tulumaksukohustus. Seega on metsaomanikul vajalik leida kompromiss erinevate viiside vahel.

Mets on ressurss, mis vajab pidevat tähelepanu. Kui Te tunnete, et olemasoleva metsamaa majandamine on keeruline või ei ole selleks piisavalt aega, siis oleme valmis asuma koostööpartneriks kas terve kinnistu soetamise või haldamise teenuse näol. Siinkohal on oluline märkida, et kinnistu koosseisus võib olla ka muud maad (sh põllumaa) ning kinnistu võib olla koormatud hüpoteegiga.