Ettevõttest

Renlog Eesti OÜ põhitegevuseteks on metsamajandamise ning -haldamisega seotud teenusete pakkumine.

Mets on pikaajaliselt taastuv ressurss ning arvestame seda ka oma tegevuses. Teenuste osutamisel lähtume ökoloogilise, majandusliku ja sotsiaalse järjepidevuse põhimõtetest, millest tulenevalt on olulisemad pikaajalised kui lühiajalised eesmärgid. Seega majandame metsa võimalikult efektiivselt ja säästlikult, millega saavutame ökoloogilise tasakaalu ning metsaressursi pikaajalise suurenemise.

Ettevõtte meeskond omab valdkonnas tegutsemisel pikaajalist kogemust, mida oleme valmis jagama meie praeguste ning tulevaste klientidega.